Vodní zdroje

1.Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,které musí kapacitou ,umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené

  • Obecnický potok
  • Jezírka v lesních školkách
  • Veský rybník
  • Hlinovka

b) umělé

  • Hydrantová sít

c) víceúčelové

  • Octárna a přepad
  • Koupaliště

 

2.Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody propro hašení požárů,čerpacích stanovišt pro požární techniku a vhodného směru příjezdu a příjezdové komunikace ,který v jednom zpracování předává JPO uvedené v článku 5 a jednotce HZS Středočeského kraje Kladno

 

3.Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišt pro požární techniku,trvalou použitelnostb zdroje

4. Vlastník pozemku,příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro požární techniku.Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu(správce,nájemce,uživatele),nevykonává-li svá práva vůči pozemku,nebo komunikaci sám.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart