Zrod SDH Obecnice

 

Zatímní výbor objednal hasičské výzbroje od firmy "F. Smekal" na Smíchově a pracovní stejnokroje od firem "J. Záborec" a "F. Smrček" v Obecnici. V následující na to první řádné valné hromadě konané dne 28. března téhož roku, konstituovala se správní rada, jak následuje:

p. Kamil Svoboda, předseda, p. Josef Zelenka, místopředseda, p. Vilém Basche, pokladník, p. Jindřich Krotil, jednatel, p. František Smrček, velitel, p. Jindřich Záborec, revizor, p. Josef Ureš, revizor, p. Jan Sobotka, důvěrník, Jakub Janeš, důvěrník.

Valná hromada usnesla se, aby sbor náš přistoupil k hasičské župní jednotě podbrdské a k"ústřední jednotě zemské". Dle usnesení téže valné hromady podán dotaz k c. a k. hornímu ředitelství jak by se báňská bratrská pokladna zachovala k oproti horníkům (členům sboru hasičského) při požáru nebo cvičení hasičském k úrazu přišlým. K dotazu tom sboru našemu samým vysokým ministerstvem hornictví ze dne 30. června 1886 č. 8378/937 oznámeno, že pro horníky, v povinnosti hasičské k úrazu  přišlé pralititi mají §5., 11., 19., 20., 26., 27., 28., 31., 32., 33., bratrských stanov a že horníkům žádné překážky ku vstoupení do sboru hasičského kladeny nebudou."

Pro většinu občanů bylo tehdy ctí, pokud se stali příslušníky některého z čestných dobrovolných spolků. Sbor dobrovolných hasičů v Obecnici měl v samém začátku dvacet tři zakládající členy:

Josef Zelenka, starosta obce, Vojtěch Straka, farář, Kamil Svoboda, knížecí huťmistr, Vilém Basche, knížecí hutní příručí, František Smrček, obchodník, Jan Sobotka, rolník, Gabriel Fischer, obchodník, Antonín Neliba, mlynář, Jakub Janeš hostinský, Jan Zelenka, rolník, Adolf Kubát, obchodník, Matěj Brynda, rolník, František Soukup, starosta v Oseči, Josef Lukáš, rolník, David Edelstein, obchodník, Jan Paďour, knížecí revírník, Josef Oktábec, rolník, čtyřiadvacátým zakládajícím členem dnes bychom řekli "kolektivním", se stal "Spolek dělníků Podbrdských" v Obecnici, který měl tehdy dvacet čtyři členy.

Záznamy první kroniky rovněž uvádějí, že v samotných začátcích se jako přispívající za členy přihlásili tito občané: František Stočes, horník, František Žáček, rolník, František Soukup, řídící učitel, Josef Zelenka, starosta obce, Kamil Svoboda, huťmistr, Vilém Basche, knížecí úředník, Karel Velvarský, hostinský, Jindřich Záborec, obchodník, Antonín Pekárek, horník, Antonín Vokáč, poštmistr.

Pokud jde o činné bylo jich v samotném začátku registrováno třicet dna: Jakub Janeš, hostinský, František Smrček, obchodník, Václav Khýn, dělník, Jindřich Záborec, obchodník, Jindřich Krotil, učitel, Josef Ureš, učitel, Antonín Herold, Jakub Markytán, placmistr, Jen Duchoň, kovář u pece, Matěj Neliba, slévač, Jan Smrček, slévač, Adolf Bedlík, slévač, Jan Neliba, slévač, Adolf Kubát, obchodník, Josef Kubát, obchodník, Václav Smrček, kovář u pece, Josef Tröster, zámečník, Josef Oktábec, obchodník, Karel Rendla, obchodník, František Kubát, dělník u pece, Josef Lukáš, c. k. horník, Josef Smrček, hutník, Emanuel Schnaidr, horník, Josef Skala, horník, August Stočes horník, František Bláha, horník, Mikuláš Oktábec, horník, Emanuel Oktábec, horník, Josef Švagr, zedník, Otto Špaček, obuvník, Kašpar Oktábec, horník, Hynek Švehla, horník.

Správní rada zvolená na ustavující valné hromadě 7. března 1886 přijala podle záznamů kroniky ze čtyř hlásících se župních cvičitelů pana Václava Skřivánka z Březnice za cvičitele Obecnického hasičského sboru.

Bez zajímavostí nejsou ani finanční začátky nově ustanoveného hasičského sboru, jak je s pozoruhodnou přesnosti uvedeno v kronice. Konstatuje se tu, že ve svých samotných začátcích sbor přijal na darech:

od císaře Františka Josefa.........60 zlatých

od obecního zastupitelstva.........30 zlatých

od okresního výboru.....................25 zlatých

od velkostatku Dobříš dříví na postavení svíčky. 

Veškerou výzbroj a pracovní stejnokroje pořídila obec. Na sklonku roku 1886 už měl obecnický hasičský sbor 56 členů činných, 58 přispívajících a 34 zakládajících.

Slavnostní slib skládalo činné členstvo dne 7. listopadu 1886, kdy se také konala druhá valná hromada, na níž byla zvolena nová správní rada sboru. O rok později na třetí valné hromadě bylo zdůvodněna nutnost zakoupení čtyřkoklové ruční stříkačky. Po zvážení okolností bylo usneseno zakoupit stříkačku za 800 zlatých u fy R. Čermák v Teplicích s dodáním na příbramské nádraží. O zapůjčení částky bylo požádáno obecní zastupitelstvo, které nejen že obnos zapůjčilo, ale navíc ještě darovalo do sboru 200 zlatých. Sbor se rovněž obrátil se žádostí na knížete Colloredo-Mannsfelda, do jehož dobříšského panství Obecnice tehdy patřila. Kníže daroval rovněž 200 zlatých, zemský výbor 100 zlatých, a pojišťovací společnost Assicuration Generale z císařského fondu 30 zlatých. Takto byly po finanční stránce v zásadě vytvořeny základy pro aktivní činnost sboru.

 

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart