Mezi válkami

 

 Činnost hasičského sboru se přece jen poněkud konsolidovala, v roce 1924 bylo absolvováno sedm praktických cvičení, konaly se i preventivní požární hlídky po domech a přínosem bylo, že pro lezecká cvičení byla postavena i nová dřevěná cvična nákladem 2 897 Kčs (což uhradila obec). Byla také přemontována stará dvou kolová stříkačka na čtykolovou.

 

Ve slavnostním duchu se v roce 1926 konaly oslavy čtyřicátého výročí založení sboru (v červnu). Pro ilustraci té doby uveďme, že mezi upřímnými gratulanty k tomuto jubileu byli: Čtenářsko zábavní spolek Valdek, Spolek vzájemně podporujících dělníků Podbrdských, Dělnická tělocvičná jednota, Spolek Žižka v Obecnici jakož i hasičské sbory v Příbrami, tehdejší Německé Lhoty, Bratkovic, Oseče, Orlova, z Podlesí, z Březových Hor a Trhových Dušník. Jak uvádí pamětní sborník, byl vzdán dík hasičským invalidům a poté starosta obce F. Tittl odevzdal čestné diplomy tehdy nejstaršímu zakládajícímu členovi Janu Holubovi, rolníku a z činného členstva také Josefu Skalovi, předsedovi sboru, Mikuláši Oktábcovi, bývalému předsedovi, cvičiteli a jednateli, Emanueli Šnajdrovi (prvnímu hudci) a Josefu Oktábcovi sborovému poslu. Poté bylo proděláno praktické cvičené se stříkačkou, cvičené se žebříky a cvičení samaritánská. Odpoledne v půl druhé proveden byl poplach a cvičný požární útok na dům pí. Barbory Smrčkové (bývalá pošta).

 

V té době však už se také začaly projevovat důsledky velké hospodářské krize, což vedlo ke značnému počtu nezaměstnaných i v řadách členů hasičského sboru. Těžko se sháněla jak práce hornická (ve stříbrných a olověných dolech a rudných  dolech na Březových horách se nepřijímalo), tak i práce v huti nebo v lese. V roce 1933, kdy hospodářská krize vrcholila, měl sbor šest členů čestných, 30 činných a 32 přispívajících. Čestným starostou byl v roce 1932 jmenován br. Josef Skala (zemřel v roce 1935), nejstarším členem zůstával František Oktábec. V roce 1934 jsou zaznamenány alarmy ke čtyřem požárům, pravidelná cvičení a školení probíhala organizovaně jako v létech předchozích. V tomto roce také byl odhalen pomník (památník) vojínům padlým v průběhu první světové války. Slavnostního odhalení se korporativně zúčastnilo 15 členů sboru. V roce 1935 je zaznamenán zásah u jednoho požáru, pravidelná cvičení a školení i pravidelné hlídky.

 

V roce 1936 oslavil sbor padesátileté výročí svého trvání; oslava se konala 12. července 1936 a je o ní mimo jiné zaznamenáno: Veškeré sbory podepsané korporace i veškeré občanstvo přivítal nejprve br. obecní starosta František Tittl, poté se ujal slovabr. župní starosta Frant. Horych a promluvil dojemnou řeč našemu sboru a zvláště našemu starému členu Em. Šnajdrovi. Za jeho úmornou a padesátiletou činnost mu připjal zlatou medaili. Dopolední cvičení při té slavnosti bylo uspokojivé, cvičilo se stříkačkou a žebříky, muselo se však cvičeti v dešti, také poplach byl odbyt v dešti.

 

Sláva to tehdy byla veliká, ale záhy poté už se bohužel začaly stahovat mraky na politickém nebi celé Evropy. V sousedním Německu se prodral k moci hitlerovský nacismus, který se nijak netajil svými výbojovými plány, mezi než neskrývaně patřila i likvidace samostatné Československé republiky. Pro náš lid nastávalo další přetěžké a kruté období našich národních dějin, těžké zkoušky přišly i na Obecnický hasičský sbor...(zde končily poznámky p. Josefa Oktábce)

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart