Za 2. světové války

 Od počátku roku 1939 byla naše republika ohrožena nacistickým Německem a patnáctého března začaly německé jednotky obsazovat Českou republiku. Vzápětí byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Organizace a spolky musely v krátkém termínu oznámit, zda chtějí pokračovat v činnosti. Hasiči pokračovali, ale spolková činnost byla velmi omezena. Zápisy ze správních rad jsou krátké. Projednávají se běžné sborové záležitosti. Firma Smekal ze Slatiňan vymáhá...

 

...dlužnou částku za motorovou stříkačku, kterou musí obec uhradit. Pořádají se jen Silvestrovské večírky, sborové věnečky. V roce 1941 čítá sbor 60 členů, 29 činných a 31 přispívajících. Stříkačku obec řádně zaplatila. V roce 1942 vykonal sbor čtrnáct praktických cvičení a čtyři teoretická. Samaritán sboru br. Ježek Emanuel ošetřil 42 lehčích zranění. V roce 1944  sbor vykonal pět cvičení, zasahoval u požáru v lese a vykonal též 510 hlídek. Konec války zastihl obec a její občany v myšlenkách na osvobození, do obce přichází Rudá armáda. Hasičský sbor se účastnil jejího přivítání a navázal čilou spolupráci s vojáky Rudé armády, také jim propůjčil ruční stříkačku na mytí jejich aut.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart