80. a 90. léta

 

 V následujícím roce uspořádali hasiči 14.ledna 1983 požárnický ples a také úspěšný zájezd do Hřenska. Výbor začal plánovat přestavbu požární zbrojnice. V tomto roce se 30.1. dožil 70 let dlouholetý člen Vojtěch Štamberk. 26.května 1984 byla uspořádána okrsková soutěž v Obecnici, účastnilo se družstvo dospělých a družstvo dětí. Děti získaly druhé místo. Po dlouhotrvajících deštích postihla 21.června obec povodeň, jednotka zasahovala při čerpání vody ze studní a sklepů.V tomto roce se dožil 80 let dlouholetý člen Josef Anděl.

Projekt na přestavbu požární zbrojnice byl připraven v květnu roku 1985 a v září byly zahájeny práce na přestavbě. Dlouholetý člen sboru  Stanislav Šefl  se dožil 70 let. Ve věku 88 let zemřel nejstarší člen sboru Kašpar Tittl. Členem sboru od roku 1928. V roce 1986 byly provedeny jako každý rok preventivní prohlídky, tentokrát u 309 domů. Tento rok by sbor dobrovolných hasičů oslavil sto let svého trvání. Oslavy však byly odloženy, protože nebyla dostavěna požární zbrojnice, kterou chtěli hasiči otevřít při příležitosti oslav. V květnu byla zakoupena starší požární cisterna a tím byla umožněna větší profesionalita zásahu při požárech. Výbor v červnu uspořádal zájezd do Národního divadla do Prahy. Dále pokračovala výstavba zbrojnice, při které velitel sboru Miroslav Klíma odpracoval 520 hodin. Bylo to nejvíc hodin z celého sboru. Celkem bylo odpracováno 1664 hodin. I v roce 1987 pokračovala výstavba zbrojnice, která byla ukončena  kolaudace byla ukončena v listopadu. U příležitosti jubilea 50 let byla předána Františku Houskovi medaile „Za obětavou práci“.

 Na výroční členské schůzi zvolen výbor ve složení předseda Karel Záborec, místopředseda Jan Holub, velitel Miroslav Klíma , členové Jan Strniště, Václav zleva Honza Strniště, Martin Sirotek, Pepa Šefl, Ruda Procházka, Vašek Šefl, Mirek Klíma, Franta Čech, Čenda Klíma, Zelenka, Oldřich Mixa, Josef Šefl, Václav Šefl, František Houska, Čeněk Klíma, Josef Průša kronikář, revize účtu Vojtěch Štamberk, Rudolf Procházka.

 V roce 1988 byla konečně požární zbrojnice připravena k předání a u té příležitosti si hasičský sbor připomněl i odložené oslavy 100 let trvání požárního sboru. Dne 25.června začal program ve 13.30 srazem všech účastníků v hostinci u Zelenků. Ve 14.00 se všichni účastníci seřadili a průvod odcházel k pomníku padlých, kde byla uskutečněna pietní akce položení věnců. Po státní hymně se průvod odebral k požární zbrojnici, kde předseda MNV s.Slančík předal předsedovi sboru s.Záborcovi symbolický klíč od požární zbrojnice. Zbrojnice tím byla otevřena k prohlídce všech zúčastněných. V hořejší části byla výstava dokumentů naší ZO ČSPO (dříve Hasičský sbor), ale i dokumentů doby současné. Ve spodní části budovy byla výstava požární techniky. Odpoledne proběhla slavnostní schůze s předáním různých uznání, která obdrželi MNV Obecnice, ČSČK Obecnice, s.Klíma M., Houska F., Mixa O., Fejfar J., Holub J., Lukáš J., Neliba J., Neliba Vl., Strniště J., Šefl Stan., Štěpánek J., Šefl J., Šefl V., Uzel Š., Záborec K., Zelenka V.

 V červnu roku 1989 se sbor účastnil okrskové soutěže v Dominikálních Pasekách a v srpnu byli hasiči na oslavách v Drahlíně s cisternou Tatra 805, stříkačkou a ruční stříkačkou s obsluhou. František  Houska obdržel medaili za 30 let práce v PO .Tento rok nastaly podstatné změny v myšlení i jednání českých lidí. Stalo se tak po 17.listopadu roku 1989 po masakrujícím zásahu na Národní třídě při studentské manifestaci. Tento akt nastartoval mnoho změn v Československé republice a také v naší obci. Končila vláda totality jedné strany a nadneseně  řečeno „člověk začal volněji dýchat“. A volněji dýchat mohli i hasiči.

 Svědkem je toho i zápis  ze schůze 14.12. Schůzi zahájil předseda Záborec K. Bylo diskutováno o změnách , ke kterým došlo v našem státě po 17.listopadu . Došlo ke značným revolučním změnám ve prospěch demokratických sil . Ty změny se určitě odrazí v příštích týdnech na práci požárníků. dnešní výborová schůze se dohodla aby namísto užívání oslovení soudruhu bylo opět používáno oslovení bratře....

V následujících letech od roku 1990 běží život hasičský zase v demokratičtější podobě, ale povinnosti a práci hasičům nikdo nevezme. Čekají na ně jako každý rok, preventivní prohlídky, sběr starého železa, hasičský ples, údržba techniky atd. Br. Josef Štěpánek přinesl dobrou zprávu, prý bude možné získat cisternové vozidlo Tatra 148.

 V 22.ledna 1994 se konala Valná hromada které se účastnilo  30 členů. V lednu byl uspořádán i hasičský ples u Zelenků (Staročeská hospoda) s bohatou tombolou. Obec Obecnice oslavila 600 let trvání, oslavy byly spojeny se sjezdem rodáků, uskutečnil se slavnostní průvod a byly položeny kytice k pomníku padlých. Hasiči položili kytici k pomníku v parku. Nedělní odpoledne patřilo hasičům, na hřišti proběhla okrsková soutěž,  které se účastnily sbory z Kardavce, Hluboše, Sádku a Obecnice.

 V roce 1995 v lednu zase hasičský bál a v Trhových Dušníkách se družstvo účastnilo soutěže Memoriál br.Hnízdila,  kde skončilo v kategorii nad 35 let na 1.místě. Pro potřeby sboru byly zakoupeny dvě vysílačky, které jsou potřebné při jeho činnosti. Br.Jan Holub oslavil životní jubileum 60 let. 8.května projížděl obcí cyklistický Závod míru, při kterém naši členové vykonávali pořadatelskou službu.

 V červnu postihly obec rozsáhlé deště, nejvíce byla zasažena část v Koutě. Hasiči M.Klíma, Č.Klíma spolu s J.Šeflem čerpali celou noc vodu ze sklepů.

 V tomto roce 1997 obsadili naši borci v okresní soutěž v Hluboši 4.místo. Br.Josef Štěpánek oslavil životní jubileum 50 let. V dalším roce se povedlo našemu družstvu obsadit v okrskové soutěži 30. května 1998 třetí místo. V tomto roce se sešlo hodně jubilantů. Br. František Houska oslavil 60 let , br. Miroslav Klíma 60 let, br. Karel Záborec 75 let.

 V roce 1998 sbor dvakrát vyjížděl k zásahu u požáru a několikrát členové  pomáhali občanům při odčerpávání vody z objektů. Na údržbě hasičských  vozidel bylo odpracováno 346 hodin. Hasiči dvakrát sbírali  železný šrot v obci a nasbírali celkem 8135 kg. Sedm našich členů vykonávalo pořadatelskou službu  při automobilových závodech Rallye Příbram. V součastné době má sbor 45 členů. V okrskové soutěži v květnu obsadilo naše družstvo 3.místo. Br.Oktavián Novotný oslavil životní jubileum 75 let.

 V roce 1999 vyjeli hasiči k  čištění dešťové kanalizace na Brůdku, hasili  obecní kontejner, ale také zaváželi vodu do Drahlína. Někteří členové připravovali hasičské vozidlo Avii na technickou prohlídku. Jednou z největších akcí byla účast 15.srpna na oslavách 110.výročí hasičského sboru v Drahlíně. A naši hasiči měli co předvádět. Například Tatra 805, která byla vyrobena v roce 1956, sloužila v Obecnici od roku 1958, to znamená přes čtyřicet let. Byla to její poslední oficiální jízda, ale Tatra zůstane zachována jako historické vozidlo. Zasloužili se o to br.Zdeněk a Josef Štěpánkové. Při této příležitosti se stala i jedna humorná příhoda. Hasiči se chtěli pochlubit i se starou historickou stříkačkou a protože koně nebyli k sehnání, dohodli se, že stříkačku potáhnou za Avií. Ovšem někdo musel stříkačku také „šlajfovat“ čili brzdit. Dva nejzodpovědnější se k tomu odhodlali. Velitel spolu se starostou hasičského sboru. A jak se zpívá i v jedné lidové písničce že povozníček ztratil zákolníček, stalo se skutkem i při jízdě. Z oje stříkačky někde vypadl čep, v zatáčce se milá stříkačka oddělila od Avie a šupajdila do pole. Tak málem hasiči přišli najednou o velitele, starostu i stříkačku. Ještě že ti dva pořádně „šlajfovali“. Ztráta byla po chvíli zjištěna a Avie se vrátila našel se i „zákolníček“ a mohlo se jet dál. Jen se hasičů nezeptejte, proč chtějí ke staré stříkačce namontovat volant. V tomto roce br.J.Greguš oslavil životní jubileum 50 let, br. Josef Lukáš  oslavil 60 let.

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart