Po 2. světové válce

 

Ing. František Chalupný mjr. gen. štábu, bude jmenován čestným členem hasičského sboru. V následujícím roce 2. června 1946 oslavil sbor šedesát let svého trvání. Citujeme ze zápisu ze dne 17. března 1946: Jednáno o pořadu slavnosti a ten stanoven následovně: 2. června 1946 dopoledne 8-9 vítání sborů a hostí, zápis do pamětní knihy, 9.30 řadění průvodu, odchod k pomníku padlých na hřbitov. Tam položení kytic, 11 h předání motorové stříkačky, 11.15 slavnostní valná hromada a předání diplomů členům s delší činností nad 40 let, odpoledne 2.15 (14.15) poplach, 4 (16.00 - taneční zábava.

Na schůzích výboru bylo navrhováno založení ženského odboru, ale nakonec bylo rozhodnuto, že budou založeny až k tomu budou vhodnější předpoklady.

V roče 1947 zakoupil sbor autobus od p. Červeného z Dobříše za dvacet tisíc korun pro potřebu hasičského sboru. V obci byla provedena sbírka, od občanů bylo vybráno 10.295,- Kčs, o zbytek byl požádán Místní národní výbor. V tomto roce se sbor účastnil na akcích okolních sborů a organizací, Podlesí, Pičín apod. Na schůzích výboru se jedná o postavení garáže pro hasičská vozidla.

17. října 1948 se v hostinci u Zelenků konal Hasičský den za účasti zástupců korporací a spolků z obce. V dalším roce byl zvolen na tříleté období nový výbor a začal se opravovat koupený autobus. I tento rok byl uspořádán ve spolkové místnosti u Zelenků 23. října 1949 Hasičský den za účasti představitelů veřejného i spolkového života.

Situaci, která byla ve společnosti, přibližuje zápis z tohoto dne: Br. starosta při zahájení hasičského dne přivítal přítomné hosty, zástupce spolků, představitele MNV aj. Nejdříve br. strarosta promluvil v jeho proslovu o hasičstvu a co je hasič. Hasič nejen hájí požáry, ale i životy, by i více když je třeba, ale je vidět, že hasič není tak vážený. To se ukázalo v naší obci při Hasičském dnu na účasti. Dále byl přečten proslov 28. říjnu, dále proslov generalisima Josefa Stalina, dále proslov presidenta Gottwalda z 9. sjezdu 1949 KSČ.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart