50. a 60. léta

 

 V jubilejním roce 1956 byli zvoleni k vykonávání funkcí: předseda Valta Alois, velitelem p.o. Šefl Oto, I.místopř., podvelitelem Vyšín Jarka, jednatelem Škola Jiří, pokladníkem Klíma Štěpán (souč.matrikář), organizační referent  Štamberk Vojtěch , kultur.propag.referent Smrček Karel, prevent.referent Noha Vojtěch, zbrojmistr Šefl Stanislav (strojník stříkač), členové výboru Tittl Kašpar, Bílek Jan, Kubín Josef, Šefl Jos.st., náhradníci Mixa Olda, Kraus Jan, Ježek Em.st,Vyšín Frant. st., revizoři účtu Škola V.st., Havaši Arnošt.

 Sbor oslavil sedmdesát let trvání 10.června 1956, oslav se účastnily sbory dobrovolných hasičů z Lazce, Kácině, Sádku, Lešetic, Hluboše a také organizace z obce. V roce 1961 byla zakoupena nová poplachová siréna. Pro bližší seznámení s děním v této době uvádíme zápis členské schůze z 31.3.1963:

 "Účast na této schůzi 25 členů a dva hosté . Byla vyhodnocena práce některých členů a zvláště vyzdvižena obětavost zbrojníka Františka Housky a preventáře Josefa Zelenky. Bylo rozhodnuto sestavit dvě družstva  na požárnickou soutěž. Bylo rozhodnuto o opravě naší požární zbrojnice, na což jsme obdrželi peníze od státní pojišťovny, též na vybudování vodních nádrží…."

 V tomto roce vyzdvižena pohotovost člena sboru Jana Kočího, který v objektu JZD U Sobotků likvidoval vzniknuvší požár  a tím zachránil značnou hodnotu socialistického majetku.V roce 1964 kromě každoročních akcí sboru, jako byly brigády v JZD, údržby nádrží, protipožární hlídky a jiných, byl uspořádán úspěšný zájezd do Domažlic. Činnost v roce 1965 byla také pestrá, požární hlídky při zábavách jiných korporací, poplachové cvičení, kontroly topení, brigády v obci, chodník, koupaliště apod.

 V tomto roce byli do výboru zvoleni: předseda Neliba Šimon, velitel Míka Zdeněk, jednatel Mixa Oldřich, pokladník Neliba Josef, preventista  Záborec Karel, strojník Houska František, práce s mládeží Neliba Jan st., pomocníci strojníka Procházka Ruda a Novotný Oktavián, členové Neliba Jan ml., Kubín Josef, Stočes Prokop. Výbor v tomto složení pokračoval i v dalším roce, ve kterém pořádal masopustní úterý, organizoval preventivní prohlídky domů,  práci na Veském rybníku. V dalších letech život sboru kráčel ve stejných šlépějích, který narušilo v roce 1967 hašení požáru stohu v Trhových Dušníkách. Vývoj po roce 1968 byl poznamenán děním v Československé republice,vstupem spojeneckých vojsk a následnou normalizací, ale život samotného sboru neustal a pokračoval v rámci, možností a nálady, které  v Československé socialistické republice byla.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart