70. a 80. léta

 

 V roce 1975 výbor odhlasoval, že s členy, kteří se neúčastní žádné činnosti ve  sboru a neprojevují žádnou aktivitu, budou provedeny pohovory. Po pohovorech bylo vyškrtnuto ze stavu 16 členů. Během roku bylo rozebráno hasičské vozidlo z Oseče a také byl uspořádán zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. V roce 1976 hasiči pořádali 17.ledna ples U Zelenků. Jelikož tento rok se měly konat oslavy 90 let trvání, opravili někteří členové starou hasičskou stříkačku. Byl také opraven na místním hřbitově náhrobek prvního velitele p.Basche.

 Oslavy 90.let trvání sboru 8. srpna začínalyslavnostní schůzí v sále U Zelenků  s hosty z Drahlína, Sádku, Oseče, Lhoty,  Bratkovic  a se zástupci místních organizací. Ve 14 hodin začalo  námětové cvičení na hřišti TJ.Slavoje Obecnice. Nejprve cvičili žáci s ruční traktorovou stříkačkou. Jejich cvičení bylo jedním z nejzdařilejších. Poté nastoupili k likvidaci imitovaného požáru muži s ruční stříkačkou. Stříkačku měli vzorně připravenou  a bylo obdivuhodné jak stará technika opravdu dobře pracovala. Cvičení bylo zdůrazněno oblečením obsluhy ve starých stejnokrojích. Na závěr ukázkového cvičení, s likvidací imitovaného požáru, nastoupilo naše soutěžní družstvo se soudobou motorovou technikou. I vystoupení tohoto družstva sklidilo uznání hojného počtu přihlížejících občanů. Po ukončení cvičení se všichni přítomní přemístili do sálu Jednoty u Zelenků, kde v 16 hodin započala taneční zábava. Za zvuku orchestru s.Doležala poté trvala družná zábava až do pozdních večerních hodin , psal Oldřich Mixa.

 V dalším roce 1977 bylo ustanoveno družstvo žáků, ale výbor rozhodl , že nepřihlásí družstvo mužů do okrskové soutěže pro nezájem cvičících o vlastní cvičení. Byly uspořádány posvícenské zábavy, ale koncem roku nastala ve vedení sboru nestabilní situace, někteří členové výboru nechtěli již vykonávat své funkce a nikdo nechtěl funkce přijmout. Proto se vzhledem k neshodám ve sboru sešla výborová schůze 26. ledna 1978 za účasti zástupců MNV, VO KSČ a MV NF, aby byla projednána kandidátka a složení nového výboru. Toto se po dlouhém jednání podařilo a byla svolána výroční členská schůze na den 12. únor. Na této schůzi byl zvolen výbor v tomto složení: Karel Záborec předseda , Miroslav Klíma velitel , Mixa Oldřich, Zelenka Václav, Neliba Josef, Neliba Šimon, Holub Jan, Neliba Jan, Novotný Oktavián, Houska, František Plzeňský Jaroslav, Burian Bohumil.

V tomto roce došlo k připojení obce Oseče k našemu sboru, ale nedošlo ke sloučení. Naše mužstvo se účastnilo zásahu při požáru Svaté Hory v Příbrami. Byl uspořádán zájezd do Prahy na výstavu o panování Karla VI. Členové se účastnili 16.září dožínek se starou technikou.

V roce 1979 byl utvořen při ZŠ v Obecnici kroužek mladých požárníků. Tento rok zemřel dlouholetý člen a bývalý velitel Otta Šefl.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart