Nové tisíciletí

 

4.- 6.května 2001 se 8 členů obecnického hasičského sboru vypravilo do prostoru Ralska, dá se říci k Mimoni. V tomto prostoru se konal pokus o světový rekord v dopravě vody na dálku za pomoci cisteren a hadic. Náročného výkonu se účastnil Čenda Klíma, Franta Houska, Petr Čech, Jarda Vacek, Pepík Polák, Ludvík Selucký, Jirka Viktora a Mirek Klíma. Bývalý rekord měl hodnotu 46 kilometrů, délka hadic u tohoto rekordu  byla 47,2 kilometrů. Naši chlapi pracovali na třicátém osmém kilometru a přetlačovali vodu přibližně 800 metrů. Vyhodnocení akce bylo 30. června ve Skalici. V Obecnici byla organizována 23.6 okrsková soutěž naše družstvo zvítězilo, bylo na 1.místě. Zúčastnili se i 18.srpna akce v Lešeticích, kde lešetičtí hasiči slavili 100 let trvání místního sboru. Před padesáti lety se obecnický sbor také účastnil oslavy, proto bylo téměř symbolické, že starosta našeho hasičského sboru Karel Záborec, byl jako nejstarší účastník oslav odměněn pěkným pamětním listem. V letošním roce zemřeli dlouholetí členové sboru br. Rudolf Procházka a br. Josef Neliba.

Životní jubilea oslavili  Vladimír Mach 50 let, Václav Zelenka 60 let, Josef Šefl 70 let a nejstarší člen obecnického sboru Karel Záborec 80 let.

 Ve dnech 5.7.-7.7.2002 v Hradčanech se sbor účastnil se na vytvoření II.rekordu v dálkové dopravě vody pomocí hasičských stříkaček. Na letištní ploše bývalého vojenského letiště v Hradčanech u Mimoně se dobrovolní hasiči z celé České republiky pokusili  překonat loňský rekord. Pokus o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody přečerpáváním ze stroje do stroje začal prvním nasáním v 6,34 hod a byl ukončen v 17,05 hod. Pokus trval 10 hodin 31 minut a bylo při něm položeno 2635 hadic což bylo 52 kilometrů 700 metrů hadic, které obsahovaly 231 880 litrů vody od sání až do historického parního stroje umístěného  na konci u výstřiku. Rekord prověřil schopnosti strojů, ale hlavně lidí. Sto šedesát tři družstev po osmi lidech (mužů i žen), 1304 zasahujících hasičů a hasiček, organizační štáb a zabezpečení akce 114 lidí atd. Celkem 1481 dobrovolných, profesionálních i vojenských hasičů.

Za přímé spolupráce velitele požárního sboru Mirka Klímy jsou požární družstva jmenována Obecním úřadem v Obecnici. Připravenost hasičů prověřily v srpnu loňského roku povodně. Členové požární jednotky se zapojili do záchranných prací 12. srpna při uvolňování zanesených mostů V Koutě, U Říhů a  na několika místech odčerpávali  vodu ze zatopených sklepů. V sobotu

 22.června probíhala v Obecnici okrsková soutěž požárních družstev, které se zúčastnilo i družstvo Obecnice. V uplynulém roce potkala hasiče nepříjemná událost. V noci z 15 na 16 října došlo k vykradení požární zbrojnice. Zloději vnikli do zbrojnice oknem a odcizili řadu věcí. V garáži bylo odcizeno všechno nářadí, technický průkaz automobilu, dobíjecí zařízení baterií, radiostanice s nabíječem, několik dílů hadic a  barevný televizor s ovladačem.

 U příležitosti životního jubilea 80 let udělena medai1e „Za zásluhy“ dlouholetému starostovi SDH Obecnice bratru Karlu Záborcovi. Na schůzi si členové sboru připomněli i ty členy, kteří se v letošním roce dožijí životních jubileí 50 let František Čech, 60 let Jan Neliba, 60 let Šimon Uzel, 70 let  0ldřich  Mixa, 80 let Oktavián Novotný.

 V roce 2003 8.června se konala v Obecnici okrsková soutěž naši obsadili 3.místo. Obecničtí hasiči přijali pozvání od hasičského sboru z Vrančic na sjezd rodáků k 750 výročí obce  a 70 letům trvání hasičského sboru. Na akci, která se konala 5.července 2003 ve Vrančicích, se sjeli necelé dvě desítky sborů se svou historickou technikou. Hasiči pojali předvádění stříkaček různě. Obecnické družstvo nastoupilo s vyparáděnou ruční stříkačkou ( byla zakoupena v roce 1888 za 880 zlatých) za doprovodu tahací harmoniky Pepíka Poláka, a podpory neznámé zdatné svačinářky, ze které se za chvilku vyklubala dobrá duše Tonička Šeflová. Soutěž našich hasičů nenarušila ani malá stávka, když Čenda Klíma nepumpoval, ale vytáhl transparent  Stávkujeme za navýšení důchodů, další se připojili a šli místo pumpování svačit. Diváci vystoupení našeho družstva odměnili silným potleskem.

 Br.Oldřich Mixa oslavil životní jubileum 70 let, br.Oktavián Novotný oslavil 80 let

 V roce 2004 si obec Obecnice  připomínala 610 historických let, při této příležitosti byl uspořádán sjezd rodáků naší obce. Na pískovém hřišti probíhal okrskový přebor Sboru dobrovolných hasičů za účasti sborů z Hluboše, Kardavce a Sádku.V tomto roce postihly sbor smutné události 1.dubna zemřel br.Josef Šefl, který byl členem sboru od roku 1950 plných 54 let.Vykonával funkci pokladníka a člena výboru. Bratr Čenda Klíma,  který zemřel 10.července, byl členem sboru od roku 1957 a dlouholetým členem výboru. Bratr Josef Lukáš zemřel 10.října ve věku 65 let. Členem našeho sboru byl od roku 1968. Bratr Zdeněk Štěpánek zemřel 25.listopadu, členem sboru byl od roku 1972 a to velmi přínosným, ze svým bratrem Josefem zajišťovali pro sbor požární vozidla a starali se i o ta historická (Tartra 805 z r.1956). Bratr Karel Záborec zemřel 5.prosince ve věku 82 let, dlouholetý starosta, a člen výboru. Byl v našem sboru od roku 1953 dlouhých 51 let. Čest jejich památce.

 V roce 2005 vyjížděl náš požární sbor ke čtyřem zásahům při požárech. V lednu to byl požár v rodinném domku p. Štrougala. Bylo to 8. ledna v časných ranních hodinách. V měsíci dubnu to byl 2x zásah při požáru ve vojenském prostoru na Jinecké ploše. Bylo to 5. 4. a opakovaně 8. 4. Byl prováděn zásah přímo v požářišti a posléze při dopravě vody pomocí cisterny. Jako poslední zásah u požáru v minulém roce bylo hašení stohu slámy ZP Sádek a to 13. 12. Kromě těchto výjezdů ke skutečným požárům, bylo provedeno i několik tzv. výjezdů k pročištění hlavního kanalizačního řádu a kolaudační zkouška kanalizačního řádu v "Nových Chalupách". Sbor s cisternou "Tatra" prováděl zásobování vodou dětského tábora u Malého Drahlína. Naše požární družstvo se zúčastnilo soutěže v požárním sportu, která se konala na hřišti "Slavoje Obecnice" v červnu 2005. Družstvo se umístilo na třetím místě. Členská základna má 36 členů. V uplynulém roce pracoval výbor ve složení: František Houska, starosta, Jan Holub, místostarosta, Miroslav Klíma, velitel, Jaroslav Vacek, zas. velitele, Jiří Viktora, strojník, Oldřich Mixa,  jednatel, Tonička Šeflová, hospodář, Josef Polák, Petr Hrubec členové výboru. revizní komise Ludovít Selucký, předseda, členové ko­mise František Mikula a Jan Strniště. V tomto roce oslavil životní jubileum 70 let br. Jan Holub.

 V roce 2006 byla na schůzích výboru projednána činnost SDH v Obecnici a plán řízení práce na celý rok. Nadále bude udržován dobrý pracovní kontakt s Obecním úřadem Obecnice, bude se spolupracovat s Výkonným výborem okresního "Svazu dobrovolných hasičů". Jinak je nutné se zmínit o faktu, že i většinu  práce a činnost celého SDH dělají převážně členové výboru. Určitě bude nutné zapojit do práce našeho SDH mnohem více členů tak, aby pomohli výboru v jeho práci. V doplňujících volbách byl místo onemocnělého Josefa Poláka zvolen do výboru Jan Karas. V letošním roce sbor oslavuje 120 let trvání na které se celý sbor poctivě připravuje. U této příležitosti vyjte i tato publikace , budou vydány vlaječky a pamětní listy.30.6.2006 zemřel jednatel SDH Obecnice p.Mixa.Na jeho místo byl dočasně zvolen b.Petr Juříček.V květnu v ranních hodinách naší obec postihla povodeň,kdy byl vyhlášen 3 .stupeń povodňové aktivity.Byla postižena část obce Brůdek,Nové Chalupy,náves v obci a okolí potoka u Špačků,kde voda strhla kus komunikace.

 V roce 2007 6.června byl do nemocnice narychlo odvežen b.Houska,který druhý den zemřel.Pro naše SDH i JSDHO je to veliká ztráta,ze které se budeme dlouho vzpamatovávat.Na jeho místo byl dočasně zvolen b.Petr Juříček.V r.2007 jsme bezplatným převodem získaly dýchací přístroje od HZS Příbram včetně masek.Jednalo se o 4 ks.Bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo Niagara a získali jsme dotaci na nákup ručních radiostanice Motorola.Jelikož jsme potřebovali ještě 1 ks doplatit,tak jsme doplatili z peněz za brigádu pro VLS.V tomto roce jsme poprvé zorganizovali přehlídku Integrovaného záchraného systému pro naše občany.Zúčastnili se:HZS Příbram,Policie ČR,Vojenská policie Tábor,vojenští pyrotechnici a psovodi Jince,ZZS Příbram,SDH Obecnice,SDH Rožmitál p.Třemšínem.Díky této akci jsme získali od sponzorů a krajského úřadu finanční prostředky,za které jsme začali vybavovat načí zásahovou jednotku.Jsou zakoupeny boty Haix,přilby Gallet a další prostředky.Je zakoupena i protipovodńová stěna.18.1.2007 v nočních hodinách nás postihla větná kalamita Kyryl,kdy jsme zasahovali na celém území naší obce a s odstrańováním následků jsme pokračovali ještě celý druhý den.Spadla nová střecha na mateřské škole a bylo vyvráceno větší množství stromů.Jsou přijati nový mladí členové v počtu 11 lidí.Je provedena částečná oprava hasičské zbrojnice ,umístěný osvětlený nápis a vývěsní skříňka.Je vypracován nový požární a poplachový plán obce.Podařilo se nám bezplatně získat nové ínternetové stránky od PB INTERNET.V roce 2007 jsme měli 12 výjezdů,převážně k požárům.Jsou vyškoleni 3 členové zásahové jednotky jako nositelé DT.

 Rok  2008 je  pro nás rokem velkých změn.Podařilo se sehnat dostatek financí na repasy naší Tatry 148 Cas od krajského úřadu ve spolupráci s obecním úřadem.Jednalo se o 1050000 kč.Vybrána byla firma Hateco Pečky.Boužel vzhledem k problémům ve firmě je termín předání 10.12.2008 nedodržený a měla by být předána začátkem r.2009.Pokračujeme v nákupech výstroje a výzbroje pro naší zásahovou jednotku.V březnu 2008 byl zde opět orkán EMMA,který vyvrátil lípu na hřbitově ,ale nanapáchala takové škody jako KYRYL.V dubnu jsme povoláni v 1.05 hod k velkému požáru na Vysoké Peci ,kde hořel sklad podlahových krytin.Je díky firmě Bumbálek vyměněna podlahová krytina v jedné zasedací místnosti a ze školky v Příbrami jsme získali bezplatně starší nábytek.V květnu jsme uspořádali společně s HZS Příbram námětové cvičení na budově naší základní Masarykově škole.V červnu jsme opět uspořádali Den se složkami IZS.Kromě nich se zúčastnili i Soptíci z mateřské školy v Plzni.V prvním týdnu září 2009 se naše jednotka zúčastnila velkého mezinárodního cvičení Rescue Patrol v Příbrami,které trvalo 4 dni a kde jsme si vyzkoušeli všechny možné zásahy a spolupráci i s vojáky z 6 polní nemocnice z Kábulu,chemiky a záchranáři z Olomouce,jednotkami z německa,Příbram 1 a Březové Hory,Trhové Dušniky ,SDH Písek,HZS USTÍ n.Labem a psovody záchranáři.Naše jednotka se zúčastnila i ukázek a nácviku hašení lesních požárů za pomoci letecké služby ve VVP Brdy.Boužel díky tomu,že jsme měli od 21.září Tatru na repasy jsme vyřazeni z výjezdů,takže jsme nemohli jet na velký požár do Prahy ,kde zasahovali i jednotky ze Středočeského a Jihočeského kraje,požár v Pičíně a další.Provedli jsme repasy naší koňské stříkačky z Oseče.Na konci roku jsme uspořádali v hale v Příbrami hokejový zápas s dobrovolnými hasiči z Příbrami,kteří ale nepřišli a tak jsme si to rozdali mezi sebou.Bylo to takové slavnostní ukončení r.2008.

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart