Současnost

 Současnost bude doplněna aktuálními informacemi.

 

Naše SDH má v současnosti 56 členů.Tvoří jej 41 mužů a 15 žen.Věkové složení je :

 

4-členové  15-18 let

 

7 členů       18-26 let

 

31 členů     + 26 let

 

V letošním roce jsme přijali do SDH 16 nových členů a to dva muže a čtrnáct žen.Naše SDH sídlí v budově hasičské zbrojnice,kterou má bezplatném užívání od obecního úřadu.

Byl zvolen nový výbor SDH a všech funkcí  se vzdal velitel SDH a JSDH  b. Miroslav Klíma.

Členové SDH se pravidelně scházejí jednou ročně na valné hromadě,kde jsou jim předloženy akce připravované v průběhu roku ,seznámí se s celkovým hospodařením SDH a finanční situací.Mají zde možnost se vyjádřit k uplynulému i nadcházejícímu roku a  přednést své návrhy a připomínky k celkovému fungování sboru.Sbor pomáhá v obci zajišťovat hlavně kulturní vyžití v obci a pomáhat na vyžádání s různými pracemi pro zlepšení života občanů .Jednou ročně jsme začali pořádat hasičské plesy,které již zanikli.Pořádáme také pro občany různé přednášky a školení hlavně v otázkách při zajišťování první pomoci Také jsme začali s pořádáním ukázek Integrovaného záchranného systému a prací hlavně vojenské policie a vojenských pyrotechniků.Tato akce informuje občany o současném stavu a připravenosti nejenom naší zásahové jednotky ,ale i o nebezpečí ,které je ve formě nejrůznější nevybuchlé staré i současné vojenské munice,se kterou se mají možnost setkat při návštěvě vojenského prostoru se kterým naše obec sousedí.Další naší akcí je hlavně práce s mládeží  a hlavně se zaměřujeme na ty naše nejmenší občánky,kteří navštěvují místní mateřskou školu a základní školu.Začali jsme se scházet při různých sportovních akcí ,kde máme možnost si i zvyšovat fyzickou kondici,ať je to při hokeji,fotbalu,volejbalu ,či podobně.

 

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart